the dragon statue at Son Tra (Monkey Mountain)

the dragon statue at Son Tra (Monkey Mountain)