Terms and Conditions (Daily/Weekly Rental)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE MÁY

 

Bên A: Công ty TNHH  THU ĐAN

Địa chỉ: 11 ngõ 162 Đội Cấn,Ba Đình, Hà Nội

Mã số thuế: 0105306316

 

Bên B: …………………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………..

Số hộ chiếu: ……………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………

Email:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

 

Bên B đồng ý thuê của bên A …….. chiếc xe máy với các điều khoản như sau:

Loại xe:…………………………………………………………….

Biển kiểm soát:………………………………………………….

Số tiền thuê: ……………………………………………………..

Đặt cọc:……………………………………………………………

Giá trị xe:………………………………………….

 

Chú ý:  Hợp đồng này dành cho khách hàng thuê xe ngắn hạn.

 

 1. Phương thức thanh toán

 

1.1.    Tiền thuê xe phải được thanh toán ngay sau khi kí hợp đồng.

1.2.     Tiền thuê xe có thể được trả bằng tiền VND hoặc đô la Mỹ tính theo tỷ giá của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào thời điểm thanh toán.

1.3.    Tiền thuê xe không được hoàn lại.

1.4.    1 ngày thuê xe được tính bằng 24 giờ.

 

 

 

 MOTORBIKE RENTAL CONTRACT

 

Party A: THU DAN Co., Ltd

Address: 11 alley 162 Doi Can,Ba Dinh, Hanoi

Tax code: 0105306316

 

Party B: ……………………………………………………………

Nationality:……………………………………………………….

Passport number:……………………………………………….

Telephone number:…………………………………………….

Email:………………………………………………………………

Address:……………………………………………………………

………………………………………………………………………..

 

Party B agrees to rent ……. motorbike from Party A with terms and conditions as below:

Motorbike’s model:……………………………………………

Registration number:………………………………………….

Rent:………………………………………………………………..

Deposit:…………………………………………………………….

Replacement Cost:…………………………………..

 

Important notes: This contract applies for short term rentals.

 

 1. Payment and Reimbursement

 

1.1. Rent is payable on the date of commencement of this contract.

1.2. Rent is payable in US Dollars or VND at the current exchange rates set by Vietcom Bank.

1.3. The rent is not refundable.

1.4. Once any 24hour period begins, rent for the full 24 hours is payable

1.5. Bên B phải thông báo ngay lập tức cho bên A nếu xe bị hỏng và bên A sẽ cố gắng giúp sửa chữa trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bên B sẽ phải chịu phí sửa xe trong những trường hợp sau:

 • Bên B tự ý gây tai nạn hoặc gặp tai nạn.
 • Bên B làm đổ xe dẫn đến hỏng hóc của máy.
 • Bên B không bơm lốp xe thường xuyên, dẫn đến việc xe bị thủng lốp.
 • Bên B tự ý sửa xe mà không thông báo cho bên A.
 • Xe bị hỏng do dùng xe không đúng nguyên tắc, ví dụ chở quá trọng tải cho phép, đi xe vào đường ngập….
 • Xe bị hỏng do bẩn, bụi làm xe không hoạt động
 • Xe bị thủng săm do chất lượng đường xấu

 

 

 

Chú ý: Nếu Bên B tự ý sửa xe mà không thông báo trước cho bên A hoặc không được sự đồng ý từ bên A thì Bên A sẽ không có trách nhiệm hoàn trả chi phí sửa chữa đó.

1.6. Bên A sẽ chịu trách nhiệm trả hoặc hoàn trả chi phí sửa chữa xe trong những trường hợp sau:

·         Các hao mòn và xước xát của xe do thời gian.

·         Các vấn đề hỏng hóc do xe bị tai nạn; dùng xe sai quy cách hoặc thay nhầm bộ phận xe gây ra.

Chú ý: Nếu bên B đã sửa xe sau khi thông báo cho bên A và  được sự đồng ý từ bên A, bên A sẽ hoàn trả lại chi phí sửa xe này theo như mục 1.5. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí phát sinh khác.

1.7. Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh như xe ôm, taxi….

 

 

 1. Lấy xe và trả xe

 

2.1. Bên B phải lấy xe và trả xe tại của hàng số 27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.

2.2. Bên B có thể thuê xe một chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết trong tờ đính kèm.

2.3. Bên B lấy xe và trả xe trong giờ làm việc (từ 8:30 sáng đến 17:30 tối). Trong trường hợp bên A bị buộc phải lấy xe từ người thứ ba (bất kì ai không phải bên B), bên A có quyền giữ lại tiền đặt cọc theo như điều 5.2.

 

 

3. Bảo dưỡng và sửa chữa xe

 

3.1. Nếu Bên B đánh mất chìa khóa, bên A sẽ giúp gửi một bộ chìa khóa dự phòng. Phí cho dịch vụ này là 100,000VND (một trăm nghìn đồng chẵn) một bộ chìa khóa kèm phí chuyển phát nhanh chìa khóa (nếu có).

3.2. Nếu xe bị hỏng, bên B phải mang xe tới sửa tại cửa hàng bảo trì đúng hãng gần nhất. Bên A có thể giúp vận chuyển xe tới cửa hàng sửa chữa nếu:

 • Chiếc xe ở khu vực Hà Nội.
 • Bên B không thể lái xe do bị tai nạn. Bên A sẽ tính phí vận chuyển xe nếu cần thiết.

3.3. Nếu bên B sửa chữa hoặc thay đổi bộ phận xe mà không thông báo trước hoặc không có sự đồng ý của bên A, bên A sẽ không hoàn trả bất kì chi phí sửa chữa nào.

 

1.5. Party B must inform party A of any problem with the bike as soon as possible and party A will try help.

The cost to fix the bike will be on party B’s account if those problems are due to:

 • Party B has an accident.
 • Party B accidently drops the bike resulting in broken parts or damage to the engine.
 • Party B doesn’t check the air in the tyres often enough, which causes flat tyres.
 • Party B gets the bike fixed somewhere without our knowledge or approval.
 • Any problem caused by the misuse of the bike; i.e. drive in the water, overload etc
 • Any problem due to the bike being dirty or not cleaned
 • Flat tyres because of the bad conditions of the road.

Please note If Party B has paid to fix the bike in a mechanic’s without letting party A know, party A will not be responsible for any charge claimed.

1.6. The cost to fix the bike will be on party A’s account if those problems are due to:

·         Reasonable wear and tear on the bike caused by using the bike in the way it was intended.

·         Mechanical problems not resulting from accidents, incorrect use or unauthorized repairs of the bike

Please note If party B has paid to fix the bike in any mechanic’s with party A’s approval, party A will reimburse those charges on party A’s account as stated in 1.5 above in full and not be responsible for any incidental charges claimed.

1.7. Party A is not responsible for any services such as xe om, taxi etc for any reason.

 

 1. Pick up and return

 

2.1. The bike has to be collected and returned at the shop in 27/52 To Ngoc Van street, Tay Ho district, Hanoi.

2.2. One way rental from Hanoi to Ho Chi Minh is available under conditions as per attached sheet.

2.3. All pick ups and returns need to take place during working hours (8:30am to 5:30pm everyday). If party A is forced to collect any bike outside of these hours or from a third party, party A reserve the right to withhold the deposit as stated in 5.2. below.

 

3. Service and Repair

 

3.1..If the keys are lost and party B requires a set of replacement keys, party A will assist as soon as possible. The fees for a new set of keys is 100,000VND (one hundred thousand dong) plus any delivery charge incurred.

3.2. If the bike has any problem, party B must take it to the nearest authorized mechanic shop to get it fixed. Party A can help take the bike to the shop if:

 • The bike is in Hanoi area.
 • Party B can’t drive due to injury. However, a fee might be charged for transportation of the bike.

3.3. If Party B changes or fixes the bike without informing Party A before hand or without Party A’s approval, party A will not be responsible for any charge claimed.

4. Mất xe/ Xe bị mất vé/ Xe bị phạt

 

4.1. Trong trường họp xe bị mất cắp/ thất lạc, Bên A sẽ có trách nhiệm

 • Giúp bên B trình báo mất xe với công an địa phương
 • Thông báo cho bên B giá trị của chiếc xe
 • Yêu cầu bên B thanh toán số tiền tương đương với giá trị của chiếc xe. Sau khi bên B đã hoàn tất thanh toán, bên A sẽ giao đầy đủ giấy tờ hợp lệ của chiếc xe cho bên B và chiếc xe đã mất sẽ trở thành tài sản của bên B

4.2*. Trong trường hợp công an giữ xe của bên B, bên B phải ngay lập tức thông báo cho bên A và bên A sẽ giúp lấy xe ra trong thời gian nhanh nhất có thể.

4.3*. Trong trường hợp bên B đỗ xe tại bãi gửi xe và làm mất vé xe, bên B phải thông báo cho bên A ngay lập tức và bên A sẽ giúp lấy xe ra trong thời gian nhanh nhất có thể .

Chú ý: Điều 4.2 và 4.3 chỉ áp dụng cho trường hợp xe bị bắt tại khu vực Hà Nội.

5. Tiền đặt cọc

5.1. Tiền đặt cọc là hộ chiếu gốc còn giá trị của bên B hoặc 800 đô la Mỹ tiền mặt (cho xe Honda Fortune) hoặc 500 đô la Mỹ tiền mặt (cho các loại xe khác).

5.2. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu

 • Bên B trả xe đúng thời hạn
 • Xe không bị hỏng hóc
 • Xe không bị mất bộ phận nào
 • Xe tương đối sạch
 • Đồng hồ xăng chỉ ở bên thùng xăng chính (với xe Honda Fortune) hoặc trên vạch đỏ (với các loại xe khác)

5.3. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả hoặc chỉ hoàn trả một phần nếu:

 • Xe bị hỏng
 • Xe bị mất một hoặc nhiều bộ phận
 • Xe bẩn
 • Đồng hồ xăng chỉ ở bên thùng xăng phụ (với xe Honda Fortune) hoặc dưới vạch đỏ (với các loại xe khác)
 • Người thứ ba (không phải bên B) mang xe đến trả
 • Bên A bị buộc phải lấy xe tại nơi khác.

5.4. Bên A sẽ trả đúng số tiền đặt cọc và không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỉ giá ngoại tệ vào thời điểm khác nhau.

5.5. Các khoản phí khác

 • Phí đổ xăng: 100,000VND (một trăm nghìn đồng chẵn)
 • Phí rửa xe: 50,000VND (năm mươi nghìn đồng chẵn)

Bên B phải có nghĩa vụ lái xe theo đúng luật pháp Việt Nam. Bên A không chịu trách nhiệm cho bất kì tiền phạt hay kiện cáo phát sinh do bên B dùng xe không đúng luật pháp; không đúng mục đích hoặc sai quy cách; ví dụ như chở quá tải trọng cho phép…

 

Bên A có quyền lấy lại xe và chấm dứt hợp đồng bất kì lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

 

Hai bên đồng ý với những điều khoản trên. Hợp đồng này được làm thành 2 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

4. Loss / Theft / Write off

 

4.1. In the event of lost / stolen / written off bikes, party A will:

 • Help report the missing bike to the police.
 • Estimate and inform party B the bike’s current value.
 • Request party B pay for the bike. Party A will then give party B the bike’s registration papers so that party B can claim the bike should the police find it.

4.2*. If the police retrieve your bike, party B must inform party A as soon as possible so that party A can get it back. Party B will be responsible for any charges incurred which may include fines, storage, or transportation.

4.3*. If party B parks the bike somewhere and loses the ticket, party B must inform party A as soon as possible and party A will help get the bike.

Note: 4.2 and 4.3., service is only available if the bike is in Hanoi.

 

5. Deposit

5.1. The deposit is either Party B’s original valid passport or US$800 in cash (for the Honda Fortune) or US$500 in cash (for other models) .

5.2. The deposit will be returned in full if:

 • Party B returns the bike on time.
 • The bike is not damaged.
 • There are no missing parts.
 • The bike is reasonably clean.
 • The petrol indicator on the Honda Fortune is on large tank (not reserve tank) and over empty on other models.
 • The bike is reasonably clean.

5.3. The deposit will be retained in part/full if:

 • The bike is damaged.
 • There are parts missing.
 • The petrol indicator on the Honda Fortune is on reserve tank and is/under empty on other models
 • The bike is dirty
 • The bike is with a third party.
 • Party A is forced to collect the bike.

5.4. Party A will return the original deposit paid and will not allow for any difference in exchange rate nor pay any interest on the original deposit.

5.5. Other charges

 • Petrol fee: 100,000VND (one hundred thousand dong)
 • Bike cleaning fee: 50,000VND (fifty thousand dong)

 

Party B accepts to use the legally within the confines of the laws of Vietnam and within the manufacturer’s recommended guidelines for operation; i.e. not overload. Party A accepts no responsibility for any fines or criminal charges incurred due to  missue of the bike whatsoever.

 

Party A reserves the right to rescind this contract at any time and take collection of the motorbike.

 

Both parties recognized this contract to be legal and binding.

 

Hà Nội, ngày……………………………………………

 

Bên A/Party A                                                                                                                      Bên B/Party B